Editorial Team

Uredništvo

Glavni urednik

dr Dejan Dašić, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet, Beograd


Članovi uredništva

dr Jozefina Beke – Trivunac (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BK Univerziteta),

dr Marijana Joksimović (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BK Univerziteta),

dr Drago Cvijanović (Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Univerzitet u Kragujevcu),

dr Nemanja Pažin (Alfa BK Univerzitet, Beograd),

dr Bobana Berjan Bačvarević (Alfa BK Univerzitet, Beograd),

dr Dejan Sekulić (Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Univerzitet u Kragujevcu),

dr Mirko Blagojević (Institut društvenih nauka, Beograd)

dr Vladan Đorđević (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

dr Jonel Subić (Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd)

dr Predrag Marković (Institut za savremenu istoriju Beograd)

dr Pavle Milenković (Filozofski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu)

dr Vladimir Milisavlјević (Institut društvenih nauka, Beograd)

dr Vojin Rakić (Institut društvenih nauka, Beograd)

dr Mirjana Radović-Marković (Institut ekonomskih nauka, Beograd)

dr Petar Veselinović (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu)

dr Lidija Madžar (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet)

dr Stanimir Đukić (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet)

dr Drinka Peković (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet)

dr Suzana Balban (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet)


Savet časopisa:

dr Ljubomir Madžar (Alfa BK Univerzitet, Beograd)

dr Jovan Babić (Filozofski fakultet, Beograd)

dr H. James Birx (Canasius Coledge, New York)

dr Vukašin Pavlović (Fakultet političkih nauka, Beograd)

dr Phillipe Schmitter (European University Institute Florence)


Tehnički sekretar

mr Vladimir Šašo


Lektura i korektura:

Lektorski tim Alfa BK univerziteta


Lektura za engleski jezik:

Brankica Kovačević, MA

RECEZENTI:

 • dr Marijana Joksimović (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BK Univerziteta),
 • dr Aleksandar Prnjat (Alfa BK Univerzitet, Beograd),
 • dr Nemanja Pažin (Alfa BK Univerzitet, Beograd),
 • dr Jozefina Beke – Trivunac (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Alfa BK Univerziteta),
 • dr Dražen Jovanović (Alfa BK Univerzitet, Beograd)
 • dr Mirko Blagojević (Institut društvenih nauka, Beograd),
 • dr Vladan Đorđević (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu),
 • dr Larisa Jovanović (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet),
 • dr Jonel Subić (Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd),
 • dr Boris Kuzman (Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd),
 • dr Predrag Marković (Institut za savremenu istoriju Beograd),
 • dr Pavle Milenković (Filozofski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu),
 • dr Vladimir Milisavlјević (Institut društvenih nauka, Beograd),
 • dr Mehmed Murić (Evropski centar za mir i razvoj, Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija),
 • dr Vojin Rakić (Institut društvenih nauka, Beograd),
 • dr Mirjana Radović-Marković (Institut ekonomskih nauka Beograd),
 • dr Petar Veselinović (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu),
 • dr Milena Jakšić (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu),
 • dr Dragana Bešlić Obradović (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet),
 • dr Ivana Bešlić Rupić (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet),
 • dr Lidija Madžar (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet)
 • dr Drago Cvijanović(Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Univerzitet u Kragujevcu),
 • dr Dejan Sekulić (Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Univerzitet u Kragujevcu),
 • dr Stanimir Đukić (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet)
 • dr Suzana Balban (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet)
 • dr Drinka Peković (Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet)
 • dr Andrijana Kos Kavran, prof.v.š., (Međimursko veleučilište u Čakovcu, Republika Hrvatska),
 • dr Marina Gregorić, (Sveučilište Sjever, Koprivnica, Republika Hrvatska).