TOWARDS THE POETICS AND SOCIAL CONTEXT OF THE WORK OF ANTONIO MARINKOVIC

Authors

  • Predrag Jasovic

Keywords:

monograph, monographic approach, biography, analysis.

Abstract

The aim of this paper is to show the importance of the literary work of Antonio Marinković, both for the literature of the locality and the entire literary corpus in the Serbian language. On the one hand and the importance and quality of scientific approaches to literature of this author, on the other hand. Thus, we will see to what extent the work and life of Antony Marinković have really been studied, and to what extent it has been mystified.

References

1. Славољуб Обрадовић, Фрагменти о песнику Антонију Маринковићу, Багдала, Крушевац, 2002.
2. Славољуб Обрадовић, Риме и самоће, МИН, Ниш, 1989.
3. Славољуб Обрадовић, Прилози књижевној критици I, Комови, Андријевица, 2001.
4. Светлана Велмар Јанковић, Антоније, мој пријатељ, Багдала, Крушевац, бр. 468, април-јун 2006, год. XLVIII.
5. Светлана Велмар Јанковић, Предговор књизи у: Антоније Маринковић, Песме, Просвета, Београд, 1972.
6. Милош Петровић, Ка средишту лирског проблема, Багдала, бр.197-198, август-септембар 1975, год. XVII.
7. Милан Симић, Песме, есеји, приредио, Милован Гочманац, Истиријски архив, Крушевац, 2004.
8. Јован Марић, Куда иду Срби?, Меграф, Београд, 2001.
9. Нинослава Ивановић, Јелена Станковић, Библиографија периодике Крагујевца, II део (1942-1998), Народна библиотека Вук Караџић, Крагујевац, 1999, стр. 11-12.
10. Предраг Јашовић, Притоке књижевности Косова и Метохије, Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић, 2010.

Downloads

Published

2021-03-01