Frančeska Rolandi, Dvadeset četiri hiljade poljubaca: Uticaj italijanske popularne kulture u Jugoslaviji (1955-1965.)

Geopoetika izdavaštvo, Beograd 2022, 225 str.

Authors

  • Biljana Mirčić

Keywords:

A

Abstract

A

References

Dobrivojević, I., „Između ideologije i pop-kulture: Život omladine u FNRJ 1945-1955 (119-133)“, Istorija 20. veka, časopis Instituta za savremenu istoriju br. 1, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2010.

Maširević, Lj., Popularna kultura, Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika, Beograd, 2020.

Rolandi, F., Dvadeset četiri hiljade poljubaca: Uticaj italijanske popularne kulture u Jugoslaviji (1955-1965). Geopoetika, Beograd, 2022.

Downloads

Published

13-12-2023